Vloga za izdajo izjave o (ne)uveljavljanju predkupne pravice na nepremičnini

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku