Obvestilo o spremembi podatkov za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Stroški v postopku, upravna taksa

Pristojni, dodatne informacije