Vloga za pridobitev dokazila o spremembi namembnosti zemljišča (po 139. členu ZUJF)

Opis postopka

Stroški v postopku, upravna taksa

Znesek TRR Referenca / sklic
3,00 € SI56 0130 8508 0309 163 SI11 76082-7111002
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji