Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Priloge

Stroški v postopku, upravna taksa

Znesek TRR Referenca / sklic
22,60 € SI56 0127 0470 0309 160 SI11 75698-7111002
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog