Pisno obvestilo o prireditvi, javnega shoda

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Stroški v postopku, upravna taksa

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji