Zahtevek za dostop do informacij javnega značaja

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Stroški v postopku, upravna taksa