Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Ladislav Pepelnik, #SKUPAJ
  • Podpredsednik, Lovro Bačun, 2x2
  • Član, Marijan Hertiš, ZA
  • Član, Branko Muršič, SD
  • Članica, Barbara Jert, ZA