Odbor za razpolaganje s požarnimi sredstvi

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Drago Bolčina, predstavnik lokalne skupnosti
  • Članica, Danijela Strnad, predstavnica PGD Ruše
  • Član, Matjaž Zep, predstavnik PGD Bistrica ob Dravi
  • Član, Cvetko Ketiš, predstavnik PGD Smolnik
  • Član, Tomaž Ketiš, predstavnik zavarovalništva