Odbor za izvedbo praznika občine Ruše (OIPOR)

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica, Mojca Potrč, 2x2
  • Podpredsednica, Vlasta Čobal Sedmak, ZA
  • Davorin Bandelj, LEVICA
  • Anita Polak, NLVP
  • Slavica Ajd, NLVP