Komisija za podelitev priznanj

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica, Marjana Habjanič Jerčič, SD
  • Podpredsednica, Larisa Lep, SDS
  • Milan Petrič, ZA
  • Dragica Jurše, NLVP
  • Majda Kokol Čoralič, 2x2