Komisija za podelitev priznanj

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica, Marjana Habjanič Jerčič, SD
  • Podpredsednica, Larisa Lep, SDS
  • Milan Petrič, ZA
  • Dragica Jurše, NLVP
  • Majda Kokol Čoralič, 2x2

Mandatno obdobje 2018 do 2022

01.06.2020 ob 17.00
09.03.2020 ob 18.00
13.05.2019 ob 16.30
18.03.2019 ob 17.30