Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj (SVPNS)

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica, Nataša Copello
  • Podpredsednica, Natalija Švajger
  • Članica, Vlasta Velcer