Vloga za pridobitev potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele

Stroški v postopku, upravna taksa

Znesek TRR Referenca / sklic
22,70 € SI56 0130 8508 0309 163 SI11 76082-7111002
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.