Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine

Priloge

Stroški v postopku, upravna taksa

Pristojni, dodatne informacije