Investicijsko vzdrževalna dela na cesti JP860721, na odseku od mostu čez Lobnico do naslova Smolnik 76

22. 2. 2021 313