Javno naročilo male vrednosti - storitve reševanja iz vode in dajanja prve pomoči na pokritem bazenu s spremljajočimi prostori Športnega parka Ruše

22. 5. 2023 24